Utsatta äldre

Var fjärde äldre israel lever under existensminimum. Hjälp oss att ge dem trygghet på sin ålderdom efter ett svårt liv.

Utsatta äldre i Israel

En stor del fattiga äldre är invandrare från före detta Sovjetunionen, många överlevande efter Förintelsen som kommit till Israel de senaste decennierna. De har låg pension och stora behov av trygghet.

Amigour är Israels största ideella organisation som erbjuder bostäder till de mest utsatta äldre människorna. Genom Amigour erbjuds runt 7500 personer en mindre lägenhet i något av sina ca 60 bostadsprojekt runt om i landet. De arbetar även mycket med sociala och kulturella aktiviteter för äldre. Allt detta stödjer vi i Sverige genom gåvor. Just nu är vi delaktiga i att finansiera ett äldreboende i Beer Sheva och har precis avslutat nybyggnationen av ett nytt boende i Tel Aviv.

Ett annat större äldreprojekt vår organisation i Sverige bidrar till är La’ad. Genom detta program får äldre israeler hjälp i hemmet av studentvolontärer. Det kan vara allt från praktiska saker som att betala räkningar och handla till att bara finnas som sällskap och umgås.

För 300 kr/månad hjälper du en äldre israel till trygghet.