Verksamhet

Vår huvuduppgift är att hjälpa Israel med invandring och integration. Det är inte rimligt att Israel utöver att vara ett hemland för all världens judar, också ska bekosta allt detta själv. Det minsta vi utanför Israel kan göra är att hjälpa till. Utöver detta kan vi också hjälpa utsatta israeler med svåra problem.

Invandring till Israel

Invandring

Israel är det judiska folkets historiska hemland sedan över 3000 år. Vi har genom alla dessa år haft Israel som ett självklart centrum. I tider då vi skingrats över världen har ofta förföljelser blivit följden.

Utsatta barn

Utsatta barn

Det är alltid tragiskt med barn som far illa. De blir ofta offer för vuxnas tillkortakommanden, men det är viktigt att vi gör vårt yttersta för att de trots allt ska kunna bli trygga vuxna.

Utsatta äldre

Utsatta äldre

När Israel bildades 1948 var det ett ungt land. Pionjärerna som byggde landet är i dag gamla och många lever under små omständigheter. Du kan göra något åt det.

Särskilda insatser

Särskilda insatser

Vi gör särskilda insatser i kristider, exempelvis vid krig eller naturkatastrofer. Det kan handla om stöd till israeliska terroroffer och bygge av skyddsrum.

Res till Israel

Res till Israel

Bästa sättet att uppleva Israel är att resa med oss. Resorna är väldigt populära och öppna för alla – följ med du också!