Personuppgiftspolicy

För att kunna ge dig relevant information och återkoppling sparar vi dina personuppgifter och hanterar dem enligt GDPR. När du ger en monetär gåva, anmäler dig som månadsgivare, köper gåvobevis eller beställer vår tidskrift Menorah godkänner du Förenade Israelinsamlingen/Keren Hayesods riktlinjer för personuppgiftshantering. Förenade Israelinsamlingen/Keren Hayesod med organisationsnummer 802006-1738, Box 5053, 102 42 Stockholm, är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter.

När samlar vi in dina personuppgifter?

 • När du ger en monetär gåva (om du inte väljer att vara anonym).
 • När du anmäler dig som månadsgivare.
 • När du köper gåvobevis i vår gåvoshop
 • När du beställer vår tidskrift Menorah.

Vilka personuppgifter samlar vi in?

De personuppgifter vi samlar in är:

 • Namn
 • Personnummer
 • Adress
 • E-postadress
 • Telefonnummer

Vi sparar också information om själva gåvan:

 • Datum
 • Belopp
 • Ändamål
 • Betalsätt
 • Gåvotyp

Kontouppgifter sparas endast om de lämnas i samband med ett autogiromedgivande. För att hålla vårt register uppdaterat hämtar vi kompletterande personuppgifter såsom adress, telefonnummer och personnummer från Statens personadressregister, SPAR.

Varför sparar vi personuppgifter?

Vi sparar uppgifterna för att kunna hålla kontakt med dig, ge dig löpande information och återkoppling. Uppgifterna kommer också att användas för utskick av exempelvis tidskriften Menorah, brev, e-post och sms, samt för uppföljning och analys. Förenade Israelinsamlingen/Keren Hayesod kommer inte att sälja eller visa dina personuppgifter till någon obehörig part. Vi kommer däremot att lämna ut personuppgifter till leverantörer och samarbetspartners som vi har avtal med, exempelvis IT-leverantörer och tryckerier.

Kontaktinformation

Om du vill få ett utdrag på de personuppgifter Förenade Israelinsamlingen/Keren Hayesod behandlar om dig, kan du skicka en skriftlig undertecknad begäran om det, tillsammans med vidimerad kopia av legitimation till nedan angiven adress. Du kan också kontakta oss om du vill rätta en felaktig personuppgift, avsäga dig utskick eller bli struken från vårt givarregister.

Adress
Förenade Israelinsamlingen/Keren Hayesod
Box 5053
102 42 Stockholm

E-post
info@israelinsamlingen.org

Telefon
08-667 67 70